خطوط دید و اهمیت نقاط مختلف صحنه

تماشاچی تئاتر به نسبت زاویه دید خود،با طراحی انجام شده  ارتباط برقرار میکند.بنابراین طراحی انجام شده باید قدرت برقرار کردن ارتباط مناسبی با تماشاچی داشته باشد.از این رو اهمیت نقاط مختلف صحنه به نسبت زاویه دید تماشاچی بسیار زیاد است.

لینک صفحه ی دانلود

/ 0 نظر / 49 بازدید