طراحی صحنه از نگاه طراحان صحنه مطرح معاصر جهان

ژوزف اسوبودا Joseph svoboda جمهوری چک : تعامل فضا ، زمان ، حرکت و نور در صحنه.

میتسوری ایشی mitsuri ishii  ، ژاپن : هدایت بصری صحنه.

جروم مکلبرک Jerome Maeckelberg ، بلژیک : انطباق فضا با رویدادهای صحنه ای.

مایکل لوین Michael levvin ، کانادا : جسمیت بخشیدن به ایده های مشترک.

یاگو پریکوت iago pericot  ، کاتولونیا : بصری کردن متن دراماتیک ، به گونه ایکه قابل باور باشد.

اریک کوونهوون Erik kouwenhowen گمانه زنی در فضا به گونه ای که در مخیله تماشاگران قابل برداشت های گوناگون باشد.

ژوزف سیللر joseph ciller ، اسلوواکی : جسمیت بخشیدن به تخیل.

میودراگ تاباکی miodrag tabacki ، یوگوسلاوی : فضای بصری اجرا که از یک ایده نشات میگیرد ، سپس جسمیت می یابد و سرانجام به یک کلیت معماری شده تبدیل می شود.

/ 0 نظر / 32 بازدید